ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ДИСКУСИЯ ЗА ИОУП ЗА РАЗКЛОНЕНИЕ В ОБХВАТ ОТ СТАНЦИЯ БИЗНЕС ПАРК ДО БУЛ. „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

липсва
Дата на публикуване: 18.05.2021

Във връзка с провеждането на обществени обсъждания на Проект за изменение на Общия устройствен план на Столична община /ИОУП на СО/, приет с Решение № 960/2009 г. на МС – част „Комуникационно-транспортна система-масов градски релсов транспорт”, одобрена с Решение № 454/11.08.2017 г. на МС, за разширяване на съществуващите линии на Софийски метрополитен - Разклонение в обхват от станция Бизнес Парк до бул. „Климент Охридски“, изготвено от екип на Столична община, Ви уведомяваме, че ще се проведе:

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ДИСКУСИЯ В ДИГИТАЛНА СРЕДА (ОНЛАЙН)

За участъка: Разклонение в обхват от станция Бизнес Парк до бул. „Климент Охридски“

НА 20.05.2021 Г. ОТ 17.30 Ч., НА ИНТЕРНЕТ АДРЕС

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m847124396571f3e74fc7faaa0eff66b2

 

С постъпилите становища можете да се запознаете тук:

Участък 2 - становище 1

Участък 2 - становище 2

Участък 2 - становище 3

Участък 2 - становище 4

Участък 2 - становище 5

Участък 2 - становище 6

Участък 2 - становище 7

Участък 2 - становище 8

Участък 2 - становище 9

Участък 2 - становище 10

Участък 2 - становище 11

Участък 2 - становище 12

Участък 2 - становище 13

Участък 2 - становище 14

Участък 2 - становище 15

Участък 2 - становище 16

Участък 2 - становище 17

Участък 2 - становище 18

Участък 2 - становище 19

Участък 2 - становище 20

Участък 2 - становище 21

Участък 2 - становище 22

Участък 2 - становище 23

Участък 2 - становище 24

Участък 2 - становище 25

Участък 2 - становище 26

Участък 2 - становище 27

Участък 2 - становище 28

Участък 2 - становище 29

Участък 2 - становище 30

Участък 2 - становище 31

Участък 2 - становище 32

Участък 2 - становище 33

Участък 2 - становище 34

Участък 2 - становище 35

Участък 2 - становище 36

Участък 2 - становище 37

Участък 2 - становище 38

Участък 2 - становище 39

Участък 2 - становище 40

Участък 2 - становище 41

Участък 2 - становище 42

Участък 2 - становище 43

Участък 2 - становище 44

Участък 2 - становище 45

Участък 2 - становище 46

Участък 2 - становище 47

Участък 2 - становище 48

Участък 2 - становище 49

Участък 2 - становище 50

Участък 2 - становище 51

Участък 2 - становище 52

Участък 2 - становище 53

Участък 2 - становище 54

Участък 2 - становище 55

Участък 2 - становище 56

Участък 2 - становище 57

Участък 2 - становище 58

Участък 2 - становище 59

Участък 2 - становище 60

Участък 2 - становище 61

Участък 2 - становище 62

Участък 2 - становище 63

Участък 2 - становище 64

Участък 2 - становище 65

Участък 2 - становище 66

Участък 2 - становище 67

Участък 2 - становище 68

Участък 2 - становище 69

Участък 2 - становище 70

Участък 2 - становище 71

Участък 2 - становище 72

Участък 2 - становище 73

Участък 2 - становище 74

Участък 2 - становище 75

Участък 2 - становище 76

Участък 2 - становище 77

Участък 2 - становище 78

Участък 2 - становище 79

Участък 2 - становище 80

Участък 2 - становище 81

Участък 2 - становище 82

Участък 2 - становище 83

Участък 2 - становище 84

Участък 2 - становище 85

Участък 2 - становище 86

Участък 2 - становище 87

Участък 2 - становище 88

Участък 2 - становище 89

Участък 2 - становище 90

Участък 2 - становище 91

Участък 2 - становище 92

Участък 2 - становище 93

Участък 2 - становище 94

Участък 2 - становище 95

Участък 2 - становище 96

Участък 2 - становище 97

Участък 2 - становище 98