ПРЕДСТАВЯНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ИЗДАВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ

липсва
Дата на публикуване: 17.09.2016

На 16 септември Главният архитект на Столична община проведе работна среща с Главните архитекти на 24-те районни администрации на Столична община. На срещата бе представена презентацията за разработения софтуер, който представлява Система за издаване на административни актове (СИАА), която ще бъде готова до края на октомври месец тази година. 

Виж Презентация - Система за издаване на административни актове (СИАА)