“Софпроект” удължава срока за събиране на предложения по заданието за Централната баня Мнения и коментари по документа ще се приемат до 12 април

липсва
Дата на публикуване: 09.04.2020

09.04.2020, гр. София - Екипът на „Софпроект“ удължава срока за събиране на предложения по заданието за отворена покана за концепция за развитието на северното и източно крило на Централната минерална баня. Очакваме вашите мнения и коментари на специално отворения имейл за обратна връзка - open-call@sofproect.comдо 12 април включително (вместо до 9 април).

Можете да се запознаете с проекто-заданието на интернет адрес https://sofproect.com/portfolio/banya/, където е публикуван и списък с получените препоръки по документа. Списъкът се актуализира постоянно, като в него се допълват новопостъпилите въпроси и мнения по заданието, придружени с отговори и коментари от екипа на „Софпроект“. До момента са събрани над 60 на брой предложения, като в тях се включват получените по време на онлайн представянето на заданието на 26 март и след това на имейла open-call@sofproect.com. Събраните препоръки ще послужат за финализиране на документаи в края на април се предвижда да бъде обявена и самата отворена покана.

Припомняме, че на 26 март се състоя онлайн представяне на заданието, като аудиторията от над 80 човека имаше възможност да задава въпроси и да отправя предложения на живо. Презентацията на документа предизвика оживена дискусия, в която бяха обсъдени редица въпроси, свързани с провеждането на процеса, изискванията към участниците, критериите за оценка, изборът на жури и очакваните резултати. Видео и аудио запис от онлайн събитието е качен на интернет адрес https://sofproect.com/portfolio/banya/.

Следете информация за процеса на сайта на “Софпроект” https://sofproect.com/category/новини/

 

За повече информация:

РадостинаПопова
radostina@sofproect.com
0898980184

За Софпроект:

Софпроект - Общ градоустройствен плане общинско предприятие, основано през 1997 г. срешениенаСтоличенобщинскисъвет. Организацията съществува, за да събира и анализира данни за средата, да включва заинтересовани страни в диалог и на базата на анализ да предлага планове, стратегии и политики за развитието на Столична община. С цел развитие на цялостната среда, предприятието координира създаването на дългосрочната стратегия за развитие на Столична община ВизиязаСофия и отговаря за подготовката на изменението на Общия устройствен план на Общината. Мултидисциплинарният екип на Софпроект работи винаги в обществен интерес с различни общински структури, университети и изследователи, браншови, неправителствени и търговски организации. Научете повече за работата на Софпроект на https://sofproect.com/.