Зеленият преход на Гарите

липсва
Дата на публикуване: 09.02.2023

Целта на инициативата Зеленият преход на гарите е да демонстрира потенциала за съживяване на неактивните железопътни територии и сградите върху терените на Сточна гара и гара Подуяне - разпределителна и да насочи устойчивата им трансформация в споделено, иновативно и многофункционално градско пространство. По трасето на легендарния “Ориент Експрес” и в периферията на центъра на София проектът обхваща пост-индустриален пейзаж от 75ха и сграден фонд, част от културното наследство на столицата.

Разговорът за бъдещето на терените започна в началото на 2022 г. с урбанистичен анализ, възложен от Столична община, мултидисциплинарни студентски работилници и кулминира през месец юни със събитието “Станция София” в сградата на Сточна гара, в което взеха участие над 100 международни експерти, организации и студенти. Като логично продължение на анализите, реализирани в първата половина на 2022 г., Градоскоп започна задълбочена дискусия за изграждане на обща визия за бъдещото използване на това пост-индустриално наследство чрез три момента на обмен между институционални партньори, експерти, финансиращи институции и заинтересовани страни, местни бизнеси и жители. Събитията и работилниците за ангажиране на местното население превръщат инфраструктурната бариера в мост и определят пилотни проекти за незабавен старт, като гарантират обоснован, устойчив и дългосрочен процес на развитие. Проектът е осъществен с подкрепата на Европейския институт по иновации и технологии (EIT), направление Градска мобилност, и инициативата на Европейския съюз Нов европейски Баухаус, в партньорство със Зелена София на Столична община и ДП НКЖИ.

Можете да запознаете със съдържанието на доклада Зеленият преход на Гаритена български и английски език  на нашата електронна страница - https://nag.sofia.bg/Pages/Render/1211

Докладът е изготвен по възлагане на Направление „Архитектура и градоустройство от екип на Сдружение „Градоскоп“.