Временно ще бъде спряно водоподаването на минерална вода към чешмата за общо водовземане в кв. „Горна баня“

липсва
Дата на публикуване: 02.12.2016
В периода 5 – 9 декември 2016 г. ще бъде спряно водоподаването на минерална вода към чешмата за общо водовземане, която се намира в градинката пред балнеолечебницата (бивша баня) в кв. „Горна баня“ – ул. „Обзор“ 2.

Спирането на водоподаването се налага, поради извършване на ремонтни дейности  на помпеното оборудване  на сондаж № 4.

Най-близките чешми за наливане на минерална вода в кв. „Горна баня“ са от сондаж № 3 и Каптиран естествен извор „Хазната“, които се намират в близост до ж.п. линията на ул. „Инж. Борислав Огойски“.