Представяне на концепцията за реализация на „Зелен ринг София“

липсва
Дата на публикуване: 11.11.2022

Главният архитект на Столична община арх. Здравко Здравков  съвместно с екипа на Общинско предприятие „Софияплан“ и Фондация „Зелена линия“ ще представят пред жителите на София концепцията за реализация на „Зелен ринг София“. Урбанистичните анализи за потенциала на проекта, предизвикателствата на терена, ползите за хората в София и плана за реализирането на Ринга ще са предмет на събитието, което ще се състои на 15-ти ноември 2022 г. от 17.30 ч. в „Сцена бар“ на Регионален център за съвременни изкуства „Топлоцентрала“, ул. „Емил Берсински“ № 5.

„Зелен ринг София“ е проект за 30-километров линеен парк в София, който ще свърже повече от 30 квартала с велосипеден и пешеходен маршрут и значително ще подобри  мобилността в града. Основа на концепцията е възможността за свързване на различни паркове, повишаване на пешеходната и велосипедната достъпност между отделни жилищни квартали, осигуряване на достъп от жилищни квартали до обекти на зелената система и разнообразни функции, които хората ежедневно имат интерес да ползват, като публични сгради, училища, детски градини, спортни обекти и др. Реализацията на Зеления ринг може да има много ползи и за местния бизнес. Потенциалът на проекта е да насочи инвестиции в перспективни терени в града, които досега са били неглижирани поради липсата на свързаност с останалите значими градски части.

По-подробно можете да се запознаете с концепцията за Зеления ринг като последвате следния линк: https://sofiaplan.bg/portfolio/zelen-ring/

Очакваме всички, които искат да се запознаят с концепцията за реализация на „Зелен ринг София“, на 15-ти ноември 2022 г. от 17.30 ч. в „Сцена бар“ на РЦСИ „Топлоцентрала“!