Архитектурен конкурс за изработване на проект за възстановяване на Мемориала на загиналите войници от Първи пехотен софийски полк и Шести пехотен търновски полк

липсва
Дата на публикуване: 06.11.2023

Столична община – Направление „Архитектура и градоустройство“ в изпълнение на решение № 374 от 25.05.2023 г. на Столичния общински съвет обяви архитектурен конкурс за Изработване на проект за възстановяване на Мемориала на загиналите войници от Първи пехотен софийски полк и Шести пехотен търновски полк при Първа Софийска пехотна дивизия в Балканската война 1912-1913 г., Междусъюзническата война 1913 г. и Първата световна война 1914-1918 г., разположен в ПИ с идентификатор 68134.1001.858 по КККР, УПИ I-за парк, НДК, КОО, подземни гаражи и обществена тоалетна, квартал 369 по плана на гр. София, местност „Зони Г от Главен градски център“, район „Триадица“, Столична община.

Мемориалът на загиналите воини от „Желязната дивизия“ е открит през 1934 г. от цар Борис III, за да се почете безпримерната храброст и победни боеве в защита на Отечеството. През 1980 г. е съборен при строителството на НДК и на негово място е издигнат паметника „1300 г. България“, който е премахнат през 2017 г.

Идейният проект за възстановяване на мемориала следва да предложи решение за постигане на естетическа, емоционално сигурна, здравословна, безопасна и общодостъпна среда, в която да бъде материализирана със съвременни художествено-естетически средства историческата, културната и родовата памет за загиналите офицери и войници от Първи пехотен софийски полк и Шести пехотен търновски полк при Първа Софийска пехотна дивизия.

Предвижданията на идейния проект следва да включват:

·                     осигуряване на условия за отдаване на почит и възпоменание, включително за полагане на венци, чрез възстановяване на мемориала на загиналите войници, който да представлява недвижимо материално свидетелство в памет и прослава на падналите в Балканската война 1912-1913 г., Междусъюзническата война 1913 г. и Първата световна война 1914-1918 г.

·                     цялостно повишаване на естетическите и функционалните качества на обитаемата среда чрез пълноценно и безконфликтно свързване на предложеното решение с околното пространство и паралелното му развитие.

Крайният срок за подаване на проекти в конкурса е 29.01.2024 г.

Пълната конкурсна документация е публикувана тук.