Покана за публична консултация

липсва
Дата на публикуване: 19.05.2020

 

Изменение на проекта за възстановяване  на зона 4 от централна градска част

Завърши изменението на работния инвестиционен проект за Изграждане, възстановяване и обновяване на прилежащите публични пространства от Централната градска част на гр. София, Зона 4, което беше възложено от Столична община. Зона 4 обхваща територията между ул. „Георги С. Раковски“, ул. „Московска“, пл. „Васил Левски“, бул. „Васил Левски“, бул. „Цар Освободител“, пл. „Народно събрание“, ул. „6-ти септември“ и мисленото продължение на ул. „Аксаков“ от ул. „6-ти септември“ до ул. „Георги С. Раковски“.

Преработката на проекта беше възложена на носителите на авторските права – екипът  арх. Иво Пантелеев, който през 2013 г. спечели публичния конкурс за прединвестиционно обемно-устройствено проучване и решение за изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства от централната градска част на гр. София.

С възложеното препроектиране сме поставили следните задачи на проектантския екип:

1. Ново проектно решение за градината  в кв. 495 в обхват: ул. „Г. С. Раковски“, ул. „Оборище“, ул. „Париж“, подпорна стена към Централен военен клуб, което да включва задължително запазване на съществуващата алейна мрежа; запазване на скулптурите на проф. Любомир Далчев и паметника на Българския опълченец; премахване на предвидените пейки в тревните площи и поставяне им в алейната мрежа.

2. Запазване в максимална степен на вида, характера и местоположението на градското обзавеждане в зоната, като се предвиждат нови елементи с класически дизайн, характерен за градската среда в централната част на София.

3.  Нови технически и технологични решения за предвидените строително-ремонтни работи в прилежащите площи на сградите на Централния военен клуб и Централната армейска библиотека, съобразени с изготвените актуални обследвания на сградите от Министерство на отбраната - Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“;

4. Ново проектно решение за уличното осветление, съобразено с изискванията на Министерство на културата в зоната на пл. „Св. Александър Невски“, ул. „Оборище“ в участъка от ул. „Г. С. Раковски“ до пл. „Св. Александър Невски“ и на пл. „Народното събрание“.

5. Актуализиране на детайли и фрагменти в разработката по отношение на настилки, достъпна среда и др.

    Изготвяне на ново проектно решение в частта вертикално планиране и отводняване за територията на пл. „Св. Александър Невски“ и ул. „Оборище“ в участъка от ул. „Г. С. Раковски“ до пл. „Св. Александър Невски“. Новото решение следва да е съобразено със съществуващата канализационна мрежа;

7. Отпадане на предвиденото уширяване на тротоара по югозападната дъга на пл. „Народно събрание“ с актуализиране на организацията на движението по отношение на паркирането и запазване на начина на отводняване чрез точкови отводнители.

8. Промяна на местоположението на предвидените самопочистващи се тоалетни в зоната на пл. „Ал. Невски“, като се изменят и проектната документация на външните ВиК връзки на тоалетните при съобразяване със съществуващото положение на ВиК мрежите в територията.

9. Въвеждане на етапност при изпълнението на обекта с цел намаляване на неудобствата при изпълнението на проекта за живущите и работещите в зоната, както и за туристите и останалите граждани, посещаващи централната градска част;

Вашите мнения и предложения по предаденото изменение на проекта може да изпращате на адрес: delovodstvo@sofia-agk.com до 01.06.2020 г.

Онлайн дискусията ще се проведе на 03.06.2020 г. от 16,00 часа, като платформата ще бъде обявена допълнително.

С проекта може да се запознаете тук:

Обяснителна записка

ЗОНА _04_3_2020-05-14

ГЕНЕРАЛЕН ПЛАН

ЕТАП 2

ЕТАП 3

ЕТАП 4-1

ЕТАП 4-2

ЕТАП 5

ЕТАП 6-1

ЕТАП 6-2

ЕТАП 7

ЕТАП 8-1

ЕТАП 8-2

ЕТАП 9

ЕТАП 10

СХЕМА ЕТАПНОСТ

ФРАГМЕНТ 01

ФРАГМЕНТ 02

ФРАГМЕНТ 03

ФРАГМЕНТ 04

ФРАГМЕНТ 05

ФРАГМЕНТ 06

ФРАГМЕНТ 07

ФРАГМЕНТ 08

ФРАГМЕНТ 09