Промяна в часа за записване за приемното време на Главния архитект на СО

липсва
Дата на публикуване: 13.02.2017

Във връзка с издадена Заповед РД-09-09-11/01.02.2017 г. на Главния архитект на Столична община, относно реорганизация на дейността на Направление "Архитектура и градоустройство" - Столична Община, с цел подобряване на обслужването и съкращаване на сроковете за обработка на административните преписки,  записването за приемното време на Главния архитект на СО ще бъде сряда преди приемния ден на тел: 02/9238 310 от 09:00 часа 

График на приемното време на Главния архитект на СО за 2017 г.

Заповед N РД-09-09-16/16.02.2017 г.