Онлайн регистрация за гражданите

липсва
Дата на публикуване: 17.10.2016

НАГ осигури възможността всички граждани и организации, желаещи да получават редовно информация свързана с пространственото развитие и устройството на територията на Столична община да се регистрират онлайн и да подават заявление с електронен подпис

От днес на електронната страница на Направление „Архитектура и градоустройство“  всички граждани и организации, желаещи да получават редовно информация свързана с пространственото развитие и устройството на територията на Столична община имат възможността да се регистрират онлайн и да подават заявления с електронен подпис.

След одобрение от администратор, всеки регистрирал се, ще бъде добавен като заинтересуван в Регистъра на гражданите и организациите, желаещи да получават редовно информация свързана с пространственото развитие и устройството на територията на Столична община, който е достъпен на електронната страница на НАГ.

Регистрацията отнема няколко минути, а попълването на заявлението изисква посочване на актуални данни за контакт, избор на специфичен предмет на интереси в областта на пространсственото планиране и устройството на територията, териториален обхват на дейността на организацията и наличие на експерти в научни области, свързани с пространственото планиране и с устройството на територията.

За гражданите, които не разполагат с електронен подпис и не могат да се регистрират онлайн е осигурена възможността заявлението да бъде изтеглено от сайта, попълнено и подадено в деловодството на НАГ.

Онлайн регистрация

Подай заявление с електронен подпис

Регистър на гражданите и организациите, желаещи да получават редовно информация свързана с пространственото развитие и устройството на територията на Столична община

Изтегли заявление в PDF