Представяне на проект за задание за проектиране на Подробен устройствен план - План за регулация и режим на застрояване за преструктуриране на ж.к. "Овча купел - 1, 4-ти, 5-ти и 6-ти микрорайони"

липсва
Дата на публикуване: 22.01.2019

На 29.01.2019г. (вторник) от 18:00 часа в залата на 88-мо средно училище "Димитър Попниколов", ж.к. Овча купел ще се проведе представяне на проект за задание за проектиране на Подробен устройствен план - План за регулация и режим на застрояване за преструктуриране на ж.к. "Овча купел - 1, 4-ти, 5-ти и 6-ти микрорайони"

Проект за задание

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4