Приключи монтажа на първия пешеходен надлез над южната дъга на Софийския околовръстен път

липсва
Дата на публикуване: 22.03.2021

Приключи монтажа на първия пешеходен надлез в строящия се участък от южната дъга на Софийския околовръстен път. По трасето от ж.к. „Младост“ до Автомагистрала „Тракия“ са предвидени още два такива надлеза, които предстои да бъдат изградени.

Стоманеният пешеходен мост е с дължина 48 метра и ширина 4 метра, като премоства околовръстния път без междинни подпирания. Достъпната среда в съоръжението е осигурена чрез асансьори, вградени заедно със стълбищата в страничните стоманобетонови устои на съоръжението.

Идейният проект на съоръжението е разработен от „Иркон“ ООД, чийто проект е класиран на първо място в проведения от Направление „Архитектура и градоустройство“ конкурс през 2017 г. https://www.sofia-agk.com/Pages/Render/1004  Това проектно решение отговаря в най-пълна степен на изискванията на конкурса – да осигури свободното и безопасно пресичане от пешеходци, в т.ч. майки с детски колички, възрастни хора и хора с увреждания, над Софийския околовръстен път, като се постигне съвременен и адекватен на средата архитектурен образ, който да води до благоприятно естетическо въздействие и постигане хармонично единство с  околния ландшафт, както и икономическа целесъобразност на проектните решения, гарантиращи минимални експлоатационни разходи.

Столична община работи по изграждането и на още два подобни пешеходни надлеза в участъка между Ботаническата градина и бул. „България“ на Софийския околовръстен път.