Съобщение

липсва
Дата на публикуване: 07.01.2019

Заявления за издаване на визи за проектиране на основание чл. 140а от ЗУТ (ДВ, бр. 1 от 03.01.2019 г.) се подават до Главния архитект на Столична община, след утвърждаване на образец от Министъра на регионалното развитие и благоустройството.