Заседание на специализиран състав на ОЕСУТ в разширен състав на 25.10.2016 г.

липсва
Дата на публикуване: 19.10.2016

Хидрогеоложко обследване и оценка на актуалното състояние, екпсплоатационните ресурси и технически възможен дебит на сондаж N С-6хг към находище на минерална вода "София-Баталова воденица" I-ви етап

На 25.10.2016 г. /вторник/ от 14,00 часа в сградата на Направление "Архитектура и градойстройство", ул. "Сердика" N5, залата на 3 етаж, ще се проведе заседание на специализиран състав на ОЕСУТ за разглеждане на проекти за обекти на ниското строителство в разширен състав

Виж документи:

Заповед N РД-09-09-89/19.10.2016