ОТКРИТ НАДЗЕМЕН ЕТАЖЕН ПАРКИНГ И ЗОНА ЗА СПОРТ

липсва
Дата на публикуване: 23.06.2021


Възложител: “Софийски имоти“ ЕАД в УПИ II, кв.77, м. "ж.к. Надежда 1Б", СО р-н Надежда.

Застроена площ на паркинга – 1875 кв.м

Застроена площ на залата – 915 кв.м

Разгъната застроена площ на сградата – 7500 кв.м

Осигурени паркоместа – 261бр.

В граничната зона на район Надежда с централните градски части на София се предвижда изграждането на обществен комплекс, включващ открит надземен етажен паркинг с капацитет 261 паркоместа, търговска площ и тренировъчна зала с размери20/40/11м с открита спортна площадка на покрива. Комплексът е ситуиран на ул. Кирил Дрангов в близост до главна пътна артерия бул. Ломско шосе, спирки на градския транспорт и метростанция.

Сградата е разположена свободно в имота. Основният пешеходен достъп до комплекса е осъществен от ул. Атанас Лозанчев посредством стълбище и асансьор. До всяка част на сградата е предвидена достъпна среда за хора в неравностойно положение.

Автомобилният подход е от ул. Кирил Дрангов. Предвидена е автоматична бариера за контрол на достъпа. В югоизточната част на имота се обособява уширение на пътното платно, което ще се ползва за маневриране, временно спиране на автомобили за сметопочистване и паркоместа за хора в неравностойно положение. Предвидени са 40бр. велосипедни места.

Застрояването представлява един обем с планова схема на правилен четириъгълник. В предната му част откъм ул. Кирил Дрангов са разположени търговската част и етажният паркинг. В задната му част откъм жилищните сгради е разположена залата.

Сградата се развива на общо 5/пет нива като партерът е зает от търговска площ, тренировъчна зала, обслужващи помещения, входно преддверие с кафене и съблекални. Търговската площ може да бъде цяла или разделяна на самостоятелни обекти в зависимост от модела на управление. На следващите три нива се развива етажния паркинг. На последното ниво освен паркоместа има разположена открита спортна площадка с размери 20/40м, оградена с ажурна мрежа.

Към основната функция на сградата – паркинг, са добавени съпътстващи функции спорт, рекреация и търговия. Този механизъм спомага за добавяне на принадена стойност и повече свобода в управлението на комплекса при различни здравни и икономически условия.

Вертикалната комуникация се осъществява чрез автомобилна рампа, един асансьор за 6 човека с товароподемност 630кг и евакуационно стълбище, свързващо всички нива.

Съвременният и характерен образ на сградата е постигнат чрез комбинация от фасадна опаковка от принтиран трансперантен винил със специфичен рисунък и видим бетон. Частта на комплекса, която е обърната към жилищните сгради в съседство, е предвидена плътна с цел намаляване на въздействието от шум и прах при експлоатацията на паркинга и залата.

Паркингът е отворен от три страни, което елиминира нуждата от оборудване и експлоатационни разходи за отопление, вентилация и климатизация. Предвидената фасадна система осигурява частична слънцезащита. Така се предотвратява прегряване и се подобрява естественият микроклимат по паркинг етажите без допълнителни средства. Реализирането на тристранно отворен паркинг елиминира необходимостта от противопожарни мерки за отдимяване и вентилация.


СИТУАЦИЯ

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НИВО ПАРТЕР

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ТИПОВО НИВО

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НИВО ПАРТЕР

САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ

РАЗРЕЗ 1-1

РАЗРЕЗ А-А

ФАСАДА СЕВЕРОИЗТОК

ФАСАДА ЮГОЗАПАД

ФАСАДА СЕВЕРОЗАПАД

ФАСАДА ЮГОИЗТОК