Работна среща по проектопрограмата за развитие на велосипедния транспорт се състоя днес по инициатива на главния архитект на Столична община Здравко Здравков.

липсва
Дата на публикуване: 29.11.2016
В обсъждането взеха участие неправителствени организации, експерти  от Направление Архитектура и градоустройство” и Столична община . Програмата за развитие на велосипедния транспорт на територията на Столична община за периода 2016 - 2019 г. се изработва във връзка с необходимостта от изготвяне на програма за следващ период и съгласно Заповед № СОА16-РД91-320/ 18.07.2016 г. на Кмета на Столична община.

Велосипедният транспорт и свързаната с него инфраструктура е част от транспортната система на града, осигуряваща мобилността на гражданите и активните връзки, които са ключови за развитието на града. Колкото по-адекватна е транспортната система към нуждите и проблемите на съвременната урбанизирана среда, толкова по-големи са гаранциите за успешно и устойчиво транспортно развитие в полза на гражданите и обществото.

Развитието на велосипедния транспорт е част от транспортната политика на устойчива мобилност на Столична община. Заложените в програмата цели ще бъдат съобразени с реалните условия и възможности на града, като бъдат подсигурени правата на всички участници в движението, в т.ч. на пешеходците. Наред с изграждането на градската транспортна инфраструктура се реализира и велосипедната инфраструктура, предназначена за целите и нуждите на велосипедния транспорт. Съществуващата велосипедна мрежа и съпътстващата й инфраструктура се допълва, разширява и развива за постигането на цялостна, непрекъсната, функционална и безопасна веломрежа в градска среда.

Проекта на програмата за развитие на велосипедния транспорт на територияга на Столична община, може да видите тук:  /FileBrowser/File?path=Veloprograma%202016-2019-4-send-1.doc