Екипът на URBiNAT те кани да кандидатстваш за участие в Консултативен Съвет по проекта.

липсва
Дата на публикуване: 23.04.2021
Съветът се сформира, за да насърчи участието на гражданите в проекта, целящ дългосрочно подобрение в градската среда на район Надежда. Проектът предвижда изграждане на Зелен Коридор на Здравето (ЗКЗ), който ще осъществява пешеходна връзка между парк Надежда и Северен парк чрез поредица намеси в обществените пространства по протежението му.

 

Съветът се създава за по-лесно и ефективно идентифициране и решаване на проблеми на гражданите, живущи или работещи в близост до ЗКЗ. Функциите на Съвета включват адресиране на предложения и препоръки от общността към органите на местната власт, обсъждане на публична политика, засягаща градското развитие на район Надежда, преговаряне и търсене на баланс между различни обществени интереси и др.

 

Поканата е към всички, живущи или работещи в близост до ЗКЗ, които имат желанието и възможността да съдействат на екипа на URBiNAT в дейностите по проектиране, строителство и мониторинг на ЗКЗ. Търсим хора, обединени от желанието район Надежда да стане по-хубав за всички, които виждат себе си като организатори и дейни участници в бъдещите събития и по-нататъшната работа по проекта.

 

Желаещите могат да кандидатстват за участие в Консултативния Съвет тук:https://cutt.ly/avJOHIF