СЪОБЩЕНИЕ

липсва
Дата на публикуване: 18.03.2021

Във връзка с огромния брой посетители дневно в деловодството на Направление „Архитектура и градоустройство“, считано от 19.03.2021 г. се въвеждат допълнителни противоепидемични мерки.

Влизането в сградата на администрацията ще се извършва след контролиран достъп, като ще бъдат допускани определен брой посетители, при спазване на т. 17 от Заповед РД-01-173/18.03.2021 г. ., а именно не се допускат повече от 1 човек на 3 кв. м., при спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м., носене на защитни маски за лице, хигиена на ръцете, редовно проветряване на всеки часи дезинфекция.

В тази връзка и за Вашата безопасност отново напомняме, че за да спестите посещението си в НАГ, можете да се възползвате от следните варианти:

·      Можете да оставите Вашето заявление в кутията, разположена на партера в деловодството на НАГ и ще получите входящия си номер на посоченият от Вас телефонен номер.

 ·      Можете да подавате Вашите Заявления и по имейл на адрес: delovodstvo@sofia-agk.com

 · Можете предварително да попълните Вашето заявление, като го изтеглите от нашия електронен портал: https://www.sofia-agk.com/Pages/Render/826

 ·   Можете да подадете Вашето заявление по електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване - https://www.sofia-agk.com/Pages/Render/1029

Системата за сигурно електронно връчване е услуга за електронна препоръчана поща по смисъла на Регламент (ЕС) № 910/2014. Относно правната сила на услугите за електронна препоръчана поща съгласно Регламента:

1Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32014R0910

·         Ако желаете да заявите обратна връзка от експерт можете да го направите през чатбота на НАГ във Вайбър, като сканирате баркода на Вашето мобилно устройство  и изберете опция „ЗАЯВИ ОБРАТНА ВРЪЗКА С ЕКСПЕРТ“ –

https://www.sofia-agk.com/Images/viberChatBot.jpg

 Всичко, което трябва да направите е да изберете опция „Заяви обратна връзка с експерт“ и да изпратите снимка с баркода на Вашето заявление.

Наш администратор ще извърши справка и при необходимост ще Ви осигури връзка с експерта на посочен от Вас телефонен номер.