Столична община разработва проекти за оформяне на фасадите по бул. „Княгиня Мария Луиза“ и ул. „Екзарх Йосиф“

липсва
Дата на публикуване: 05.10.2023

                В изпълнение на изискванията на Наредбата за градската среда в Столична община Направление „Архитектура и градоустройство“ възложи изработването на проект за оформяне и цветово решение на фасадите на поредната част от сградите в Централната градска част на гр. София - по бул. „Княгиня Мария Луиза“ от пл. „Св. Неделя“ до пл. „Лъвов мост“ и по ул. „Екзарх Йосиф“ от пл. „Бански“ (бул. „Княгиня Мария Луиза“) до ул. „Г. С. Раковски“.

                Разработката предлага модели за решаване на специфични проблеми, произтичащи от моментното състояние на всяка фасада, и дава концепции в помощ на собствениците и бъдещите инвеститори за съхраняване и подобряване на автентичната визия на сградния фронт в хармония с цялостното пространство. Проектът включва препоръки към оформлението на търговския приземен етаж на всяка сграда, които да имат отношение към цялостния архитектурен облик на конкретната сграда и околното пространство с оглед по-успешното развитие на търговска дейност и за създаване на по-приятна градска среда на уличния фронт. Предложени са индикативни решения за разполагане на решетки, тенти, реклами, фирмени надписи, козирки и др. Също така са направени и предписания за премахване, преместване или оформяне на технически елементи като климатици, кабели, електроразпределителни касети, осветление и др.

            Проектните решения са съобразени със статута на територията и режимите за опазването й съгласно Закона за културното наследство, в която попада съответната сграда, както и със статута и режимите за опазване на съответната сграда, когато тя представлява единична недвижима културна ценност. Проектната документация подлежи на съгласуване от Националния институт за недвижимо културно наследство и Министерство на културата, след което ще бъде внесена за одобряване в Столичния общински съвет като част от Наредбата за градската среда на Столична община.

СИЛУЕТ

ФАСАДИ 1

ФАСАДИ 2