Акция по премахване на строежи от Столична община

липсва
Дата на публикуване: 13.10.2023

      Акция по премахване на незаконни, опасни строежи и преместваеми обекти протече от началото на м. юли до момента в София. Принудително са изпълнени 89 бр. заповеди, издадени от Главния архитект на СО. За дейностите са сключени 5 бр. договори с фирма-изпълнител. През м. август стартираха действия и по фактическо почистване на фасади на сгради от неправомерно разположени кабелни линии, съгласно повече от 80 бр. влезли в сила заповеди. Стойността на извършеното принудително изпълнение на заповедите възлиза на близо 242 000лв.

Съвместните действия на СО и фирмата-изпълнител продължават и през есенния период, като целите на Главния архитект са за възстановяване на градския облик на столицата и премахване на архитектурното замърсяване без толериране на незаконното строителство.