„ГИС-София” ЕООД успешно завърши дейностите по реализирането на проект "Аерозаснемане за територията на Столична община" и изработването на нов ортофоплан.

липсва
Дата на публикуване: 30.03.2021

Проектът бе осъществен в партньорство с "Геореал" АД - Пилзен, Чешка република, участник в консорциум "ГЕОРЕАЛ – СОФИЯ-2020". Заснемането бе извършено през октомври 2020 г., със самолет оборудван със специализирана фотограметрична дигитална камера. Покритата площ от 1961 кв. км. включва цялата територия на Столична община и частично територията на София-област.

Като резултат от аерозаснемането, „ГИС – София“ ЕООД получи и обработи 2706 аероснимки в дигитален вид, с размер на пиксела върху терена 10 см за градската част и 15 см за извънградската част. Изработеният ортофотоплан на София е в процес на интегриране в информационната система на кадастралните, регулационните и застроителните планове за територията на Столична община – СОФКАР, както и в уеб базираното приложение www.isofmap.bg.

Успешно реализираният проект е поредната стъпка в унисон с мисията и посоката, следвана от дружеството „ГИС-София” ЕООД, респективно Столична община, а именно за осигуряване на  лесен и удобен достъп до пълна и актуална пространствена информация за територията на София и подпомагане работата на Столична община с геопространствени данни при вземане на решения във връзка с планиране и устройство на територията, както и при управление на общинската собственост.