Заседание на специализирания състав на Общинския експертен съвет по устройство на територията за разглеждане на устройствени проекти на 25.02.2020 г. (вторник) от 16:00 часа

липсва
Дата на публикуване: 19.02.2020

 

Заседание на специализирания състав на Общинския експертен съвет по устройство на територията за разглеждане на устройствени проекти в разширен състав при следния дневен ред:

 

 

1. Проект за Подробен устройствен план на Парк „Борисова градина”.

 

Заседанието на ОЕСУТ ще се проведе на 25.02.2020 г. (вторник) от 16:00 часа в сградата  на Направление „Архитектура и градоустройство”, ул. „Сердика” № 5, залата на III етаж.

 

Заповед


Проектна документация


Становища и протоколи от общественото обсъждане

 

Обобщени доклади, протоколи от РЕСУТ и становища на районните администрации

Обобщаващ доклад - район Изгрев

Обобщаващ доклад - район Лозенец

РЕСУТ - Изгрев

РЕСУТ - Лозенец

РЕСУТ - Средец

Становище-Кмет Лозенец

Становище-Кмет Лозенец 1