Градоустройствен план на град София 1879 г. и Опорен план 1936 г.

липсва
Дата на публикуване: 15.02.2019

В края на месец януари стартирахме поредица от публикации, съвместно с екипа на Регионален исторически музей, с които Ви представяме дигитализирани стари кадастрални и подробни и общи устройствени планове.

В раздел Предходни устройствени планове вече можете да разгледате Опорен план 1936 г., послужил за основа на планът Мусман и План, Бартел 1897 г. Планът е получен чрез съчетаване и наслагване на кадастралните скици (хендрисите), изготвени от екипа на инж. Йохан Бартел.

От 01.03.2018 г. системата iSofMap е допълнена с още една тематична карта - Ръчни скици и хeндриси, която съдържа два нови информационни слоя.

Чрез използване на бутона Информация свободно могат да се видят данни за номер на ръчната скица или хeндриса, мащаб, година на заснемане и година на актуaлизация, местност, квартал и други.
Приложени са също сканирани изображения на самите ръчни скици и хeндриси, както и сканирани изображения на схеми на папките за ръчните скици и на гърба за хeндрисите.