Заседание на специализирания състав на Общинския експертен съвет по устройство на територията в разширен състав на 29.06.2018 г. /петък/ от 11.00 часа

липсва
Дата на публикуване: 22.06.2018

Заседание на специализирания състав на Общинския експертен съвет по устройство на територията в разширен състав при следния дневен ред:

  1. Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства в Централната градска част на гр. София – Зона 2 – преработка по чл. 154, ал. 5  от ЗУТ по част „Релсов път“

Заседанието на ОЕСУТ ще се проведе на 29.06.2018 г. /петък/ от 11.00 часа в НАГ, ул. ”Сердика” № 5, залата на III етаж.

Заповед

Материали