Първа среща на работната експертна група за изграждане визията на София и развитието на столицата до 2050-та година.

липсва
Дата на публикуване: 18.11.2016

Гл.арх. Здравко Здравков: „Липсва внимание към човека. Близо 400 новорегистрирани автомобила влизат всеки ден в кръвоносната система на столицата ни.“

Проведе се първата среща на работната група от експерти, която да изготви общата визия на столицата и развитието на София в дългосрочен план до 2050 г. На срещата взеха участие  представители на професионални, научни и неправителствени организации, университети, представители на Столичен общински съвет (СОС), Камара на архитектите в България (КАБ), Съюз на архитектите (САБ), социолози, архитекти, инженери и други експерти.

Пред работната група, главният архитект на Столична община арх. Здравко Здравков постави основни задачите относно създаването на нова визия на столицата до 2050-та година, като се обсъдиха   основните параметри, структурата и начина на организиране на работата. Той подчерта, че е изключително важно експертите да се обединят около основни и конкретни приоритети, за да може да се съберат координационни екипи, които да започнат своята работа по създаване на новата визия на столицата.

Архитект Здравков обърна специално внимание на тенденцията през последните години за увеличаване на ръста на автомобилите, което води до натоварване на градската среда, както и безпокойството относно липсата на организация и внимание към човека в действащия Общ устройствен план. „Визията на София трябва да даде ясна представа какво ще се случи с града. Вероятно столицата ни ще бъде около 4 милионен град, спрямо тенденцията на Солун и Атина.“ От данните представени от главният архитект на СО става ясно, че към 2007 година, реално се осигуряват по 2 паркоместа за автомобил- едно пред  в къщи и едно на работното място. В същото време се наблюдава слаба активност, относно  как да мотивираме хората да слязат от автомобилите. След направена справка става ясно, че само през  октомври тази година са направени 7722 нови регистрации на автомобили, което прави по близо 400 нови автомобила, които всеки ден влизат в кръвоносната система на столицата ни.

Работната група има за задача да начертае посоката в която ще тръгне развитието на София, да начертае основните параметри, които да се следват до 2050-та година, за да може столицата ни да се превърне в зелен град на хората.