Направление „Архитектура и градоустройство“ продължава с надграждането на електронния портал

липсва
Дата на публикуване: 05.11.2020

Направление „Архитектура и градоустройство“ продължава с надграждането на електронния портал.
Информацията относно заповеди за  допускане на устройствена процедура вече е надградена, като всяка заповед е привързана към интерактивна карта, където можете да видите съответния териториален обхват.

Предстои разработката по привързване към карта да продължи и за заповедите за одобряване на подробни устройствени планове, както и за решенията на СОС.

Линк към видео - Работа с Регистър  Градоустройствени заповеди: https://youtu.be/S_vc4aeRWrA