НАГ премахна 189 броя незаконно поставени рекламни елемента на територията на Столична община. В акция е отстраняването на още 105 съоръжения.

липсва
Дата на публикуване: 11.01.2017

              От началото на месец септември до края на декември 2016-та година, Направление „Архитектура и градоустройство“ е издало общо 98 броя Заповеди по реда на чл. 57а, ал. 3 от ЗУТ, за премахване на 294 броя незаконно поставени рекламни елемента на територията на гр. София в Зона 1 и Зона 2.  До този момент са премахнати общо 189 незаконно поставени преместваеми обекти, като 89 броя са само от тип „Телефонни кабини“, а 98 са от тип ”Ситилайт”. Останалите отстранени рекламни елемента са от тип „Арка“, „Билборд“, „Колона”, „Тристен” и „Висок тристен”. Предстои да бъдат премахнати още 105 незаконни рекламни обекта - 87 броя „Ситилайт“, 10 броя „Тристен“, 3 броя „Висок тристен“, 4 броя „Арка“ и 1 брой „Колона“.

         Акцията на НАГ продължава, като предстои да се извършат проверки на място и по документи на намиращите се рекламни съоръжения на територията на ІІІ-та и ІV-та зона, съгласно Приложение 2 към чл. 5 от Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община (НПОРИМДЕРДТСО).

          Най-честите нарушения които са констатирани, са изтекли договорни отношения със Столична община и отпадане основанието за вземане на терена за временно ползване. От Дирекция „Общински строителен контрол“ - НАГ, информират за погрешно тълкувание, от страна на инвеститорите от рекламния бизнес, че след като плащат обезщетение за  терена който ползват, това им  узаконява рекламните съоръжения. От НАГ поясняват, че обезщетението се заплаща именно защото се заема общински терен без правно основание, така че плащането на обезщетение и глобите,  които се налагат за това че е извършено незаконно поставяне на рекламни елементи, са две  различни неща.

          Незаконно поставените съоръженията са прибрани на склад и същите няма да бъдат върнати на съответните собственици, докато те не заплатят всички дължими разходи и санкции. След заплащане на дължимите суми от страна на нарушителите, рекламните съоръженията няма да бъдат поставени на местата от които са били премахнати, тъй като към настоящия момент има действаща схема, в която стриктно са определени местата за поставяне на рекламни елементи, съобразена с поетапното освобождаване на важни обществени пространства .

          В момента НАГ подготвя и промяна на част от текстовете на "Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община".  Промените предвиждат облекчен режим на санкциониране, намаляване броя и по-рестриктивни мерки по отношение на разполагането на рекламни съоръжение на територията на СО.