Гл.арх.на СО Здравков: "За мен е важно да чуя мнението на хората, но някой се опитва да попречи на комуникацията ни с гражданите"

липсва
Дата на публикуване: 30.11.2016

Арх.Здравков съобщи за възложено от Направление "Архитектура и градоустройство" социологическо проучване на общественото мнение, касаещо възникналото напрежение по отношение застрояването в кв. Младост, провело се през изминалите почивни дни. „За мен е важнода чуя мнението на хората, за това поръчах изчерпателно проучване чрез допитване до мнението на живущите в „Младост“, където възникна напрежение относно строеж в така наречената кучешка градинка  и по конкретно бл. 70, 71, 77, 78. За моя огромна изненада и съжаление, две дами, представили се на живущите в блок 70 и 77-ми, за служителки на районното кметство на Младост, са събрали попълнените анкетни карти от гражданите. Заради тази нелоялна постъпка, мнението на близо 200 домакинства не достигнаха до нас“.

Арх. Здравков подчерта, че въпреки опитите да бъде попречено на комуникацията с гражданите, той продължава социологическото проучване. Домакинствата към които е насочено проучването са 525, като до този момент са събрани над 300 анкетни карти. Очаква се резултатите от допитването да бъдат събрани и обработени в най- кратки срокове и до края на другата седмица да има яснота с реалните виждания, предложения и нагласи на  гражданите от района, като същите ще бъдат публично съобщени.