35 доброволци към проект “София - град за хората” преминаха през специализирано обучение

липсва
Дата на публикуване: 28.04.2017

35 доброволци към проект “София - град за хората” преминаха през специализирано обучение за изследване на публичните пространства и публичния живот по методологията на проф. Ян Геел и студиото му “Геел - Създаване на градове за хората” (Gehl - Making Cities for People). На 22 и 27 април те изследваха 15 локации, включващи  ключови улици, булеварди и площади в центъра на София.


Тук можете да намерите повече информация за инициативата, както и видео от лекцията на Хенриет Вамберг, състояла се на 30 март 2017 г. от 18.00 часа в Аула “Максима“ на Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ).

Видеозапис и презентация от публичната лекция на Ханриет Вамберг от Геел - 30 март 2017 г.