Заседание на ОЕСУТ – 15.09.2016 г.

липсва
Дата на публикуване: 12.09.2016


Пробив на транспортен тунел бул. „Скобелев“ – бул. „Витоша“ – вариантни решения и реконструкция на бул. „Скобелев“ от бул. „Хр. Ботев“ до бул. „Витоша“

На 15.09.2016 г. от 14,00 часа в сградата на Направление „Архитектура и градоустройство“, на ул. Сердика N5, в залата на 3 етаж ще бъде проведено заседание на Общински експертен съвет по устройство на територията за разглеждане на устройствени проекти при следния дневен ред:

Виж документи: 

Заповед РД-09-09-74/02.09.2016г.

Графични части

Транспортен тунел

Челна страница

Вариант 1 - чертеж 1

Вариант 1 - чертеж 2

Вариант 2 - чертеж 1

Вариант 2 - чертеж 2

Вариант 3 - чертеж 1

Вариант 3 - чертеж 2

Организация движение

Чертеж 1

Чертеж 2

Чертеж 3

Чертеж 4

Чертеж 5

Предложения на сдружение "Спаси София"

ПРОЕКТ ЗА РЕОРГАНИЗАЦИЯ НА БУЛ. ГЕН. М. Д. СКОБЕЛЕВ

Бул. Ген. М. Д. Скобелев

Бул. Витоша

Площад Петте кьошета

Общ план

Предложения на сдружение "Група Град"

Предварителен проект на задание

Сценарий - ситуации Трамвай N6