Уведомление - схеми за поставяне на преместваеми обекти върху имоти - общинска собственост на територията на район Оборище

липсва
Дата на публикуване: 28.06.2019

На основание чл. 19, ал. 5 и ал. 6 от НПОРИМДЕРДТСО, район Оборище съобщава за изготвени "Обща и подробни схеми за поставяне на преместваеми обекти на територията на СО-район Оборище".

Схемите са на разположение за запознаване в приемното време на район Оборище - сряда от 13,30-16,30 часа и петък - от 09,30-12,30 часа, с ет. 4, стая N 8.

Писмени възражения и предложения по представените схеми могат да се подават до 22.07.2019 г., чрез район Оборище пред Направление "Архитектура и градоустройство", Столична община.

УВЕДОМЛЕНИЕ

ОБЩА СХЕМА