Заседание на специализиран състав на ОЕСУТ в разширен състав на 26.07.2017 г.

липсва
Дата на публикуване: 20.07.2017

Заседанието на ОЕСУТ ще се проведе на 26.07.2017 г. /сряда/ от 15:00 часа в НАГ, ул. „Сердика” № 5, залата на III етаж.

Дневен ред:

  1. Комплексно транспортно проучване за решаване проблемите на транспорта в югозападната част на големия център на гр. София – варианти на трамвайни трасета – транспортен подлез на бул. „Скобелев”;
  2. Подробен комуникационно-транспортен план за бул. „Патриарх Евтимий” в участъка между бул. „Генерал Скобелев” и ул. „Граф Игнатиев”- варианти.

Заповед

Материали към точка 1:

Комплексно транспортно проучване

Приложение 1

Приложение 2

Материали към точка 2:

Проект N1:

Геометрия 1-вариант 1

Геометрия 2-вариант 1

Геометрия 1- вариант 2

Геометрия 2 - вариант 2

Напречен профил-вариант 1

Напречен профил-вариант 2

ОД-вариант 1-1

ОД-вариант 1-2

ОД-вариант 2-1

ОД-вариант 2-2

Проект N2:

Обяснителна записка

ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ-ВАРИАНТ 1

ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ-ВАРИАНТ 2

ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ-РАЗРЕЗ АА ВАРИАНТ 1

ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - РАЗРЕЗ АА ВАРИАНТ 2

ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - РАЗРЕЗ ВВ ВАРИАНТ 1

ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - РАЗРЕЗ ВВ ВАРИАНТ 2

ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - РАЗРЕЗ СС ВАРИАНТ 1

ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - РАЗРЕЗ СС ВАРИАНТ 2

СЪЩЕСТВУВАЩ ПЛАН-РАЗРЕЗ АА

СЪЩЕСТВУВАЩ ПЛАН РАЗРЕЗ -ВВ

СЪЩЕСТВУВАЩ ПЛАН РАЗРЕЗ-СС

АКСОНОМЕТРИЧЕН ИЗГЛЕД-ВАРИАНТ 1

АКСОНОМЕТРИЧЕН ИЗГЛЕД-ВАРИАНТ 2

ВЪЗДУШНА ПЕРСПЕКТИВА - ВАРИАНТ 1

ВЪЗДУШНА ПЕРСПЕКТИВА - ВАРИАНТ 2