София с 64 броя зарядни станции за електромобили.

липсва
Дата на публикуване: 14.09.2017

    Столичен общински съвет прие Схема за поставяне на зарядни станции за електрически превозни средства, изработена от Направление „Архитектура и градоустройство“, по предложение на „Център за градска мобилност“ ЕАД.

    Докладът бе внесен от Главния архитект на Столична община - арх. Здравко Здравков на 12-ти юли т. г. за разглеждане в Столичен общински съвет. Схемата предвижда поставянето на 64 броя зарядни станции за електрически превозни средства на територията на Столична община, като 14 от тях попадат в I-ва и II-ра зона.

    Посочените локации са резултат от проучване, проведено с ползватели и собственици на електрически автомобили, притежаващи стикер за електромобил, издаден от „Център за градска мобилност“ ЕАД.

    Схемата е част от провежданата Политика на Столична община за стимулиране на добри практики за развитие на устойчива градска мобилност, като предпоставка за намаляване на вредните емисии във въздуха и подобряване качеството на околната среда.

    Предстои вземане на решение за начините на финансиране, изграждане и ползване на зарядните станции. Една от възможностите за поддръжка на съоръженията е, да бъде чрез отдаване на концесия.

   Столичната община планира и поставянето на още станции в София, които да бъдат използвани от градския транспорт по линиите, по които ще се движат електробуси.