Заседание на специализиран състав на ОЕСУТ в разширен състав на 28.10.2016 г.

липсва
Дата на публикуване: 21.10.2016

Заседание на специализиран състав на ОЕСУТ в разширен състав на 28.10.2016 г.

Дневен ред:

1. Високоетажна сграда със смесено предназначение "Гранд Каньон" с подземни паркоместа, магазини, рекреационна зона, офисна, жилищна и хотелска част, СВО и СКО в УПИ III-6134, 6153, кв. 2, м. "Младост 3", район Младост

2. ИПЗ и РУП за УПИ I-134 - "за жилищно строителство, КОО, магазини, офиси, подземен гараж и трафопост", кв. 7, м. "Кръстова вада", район "Триадица"

Виж документи:

Дневен ред на заседанието - Заповед N РД-09-09-90/21.10.2016 г.

Материали по точка 1:

Планове

Разрези

Фасади

Обяснителна записка

Виза

Материали по точка 2:

Действащ план

Проект

Съгласувания