Проведе се първото онлайн заседание на ОЕСУТ

липсва
Дата на публикуване: 31.03.2020

Днес 31.03.2020 г. се проведе първото онлайн заседание на Общински експертен съвет по устройство на територията.

В залата на 3 етаж в сградата на НАГ, на ул. Сердика N 5 е инсталирано оборудване на конферентна онлайн система за връзка.

Всички външни експерти, членове на ОЕСУТ вече имат осигурен достъп до платформата и връзка със останалите членове на съвета – служители на НАГ и ще следят онлайн докладването на преписките от съответния териториален отговорник.  По този начин ще бъде осигурена възможността за взимане на решения и продължаване на производствата по административните услуги, при стриктно спазване на разпоредбите на Националния щаб.

Заседанията на ОЕСУТ ще се провеждат както до сега – всеки вторник. Дневния ред ще продължи да бъде предварително публикуван, най-късно в деня преди заседанието на електронната страница на НАГ, в раздел Предстоящи заседания на ОЕСУТ на следния линк: https://www.sofia-agk.com/DailyMeetings/Index/