Електронно заявяване на процедура за одобряване на план за регулация от Главния архитект на Столична община или Столичен общински съвет (когато разработката е над 3 квартала).

липсва
Дата на публикуване: 09.08.2022

ℹ️Повече информация можете да видите тук:  
👉https://nag.sofia.bg/Services/Info/GnE0ebxYvvw%3d?direcorateId=mvdzcJbaG40%3D 

🏷Цената на услугата е в зависимост от дка, в рамките които влиза планът: до 1 дка - 200,00 лв.; до 10 дка - 250,00 лв.; над 10 дка - 300,00 лв.

💻Можете да изчислите предварително с калкулатора за услуги, като последвате линка:
👉https://nag.sofia.bg/ServiceCalculator/Calculate?serviceId=GnE0ebxYvvw%3D&officeId=mvdzcJbaG40%3D 

Необходимо е:

☑️да инсталирате

Квалифициран електронен подпис (КЕП) на Вашия компютър.

☑️да притежавате профил в електронния портал на НАГ.


‼️За да заявите електронна услуга в Направление "Архитектура и  градоустройство" е необходимо да имате регистрация на физическо лице.
При подаване на съответното заявление можете да добавите данни за юридическото лице, което представлявате.

☑️да инсталирате софтуер за подписване BISS (Browser  Independent Signing Service) - софтуер за подписване с електронен подпис  при извършване на операции в Интернет браузъра.

⚠️Предимства на електронното заявяване:

✅ЗНАЧИТЕЛНО СКЪСЯВАНЕ ВЪВ ВРЕМЕТО ЗА СЪБИРАНЕ НА СТАНОВИЩА ОТ УЧАСТНИЦИТЕ  В ПРОЦЕСА ПО ИЗГОТВЯНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ АКТ

✅ЗНАЧИТЕЛНО СПЕСТЯВАНЕ НА ВРЕМЕ, ОТДЕЛЕНО ЗА ПОСЕЩЕНИЕ НА МЯСТО В ДЕЛОВОДСТВОТО НА НАГ.

✅ОБЛЕКЧАВАНЕ НА ДЕЛОВОДСТВОТО, КОЕТО ЩЕ ДОВЕДЕ ДО ПО-БЪРЗА ОБРАБОТКА НА ИЗХОДЯЩИТЕ ДОКУМЕНТИ НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ

⭐️При констатирана необходимост от нанасяне на корекции или предоставяне на допълнителни документи своевременно получавате писмото в своя профил в електронния портал

⭐️Чрез бутон "Коригирай" бързо и лесно представяте допълнителните документи или нанесените корекции от Ваша страна

⚠️при електронно постъпилите заявления се създава електронен съгласувателен лист, в който едновременно се попълват становищата от всички участници в процеса.

🎦Как да заявите електронна услуга можете да видите тук:
👉https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=T99jpdEsL_c&fbclid=IwAR2eXydRqXBuIE0oHx3JoTQP9Ip0QVRsEF9aWDS0ltb40_vDEVewt5-0zo0

🌐 Всички електронни услуги, достъпни чрез портала на НАГ, можете да разгледате, като последвате линка:
👉https://nag.sofia.bg/Pages/Render/974