Продължава работата по проект “София – град за хората”

липсва
Дата на публикуване: 14.07.2017

В периода 12-15 юни екипите на студио “Геел”, студио “Плейсмейк” и Направление “Архитектура и градоустройство” проведоха съвместна работилница, като част от проекта “София – град за хората”, чието начало беше поставено през март 2017 г. по инициатива на г-жа Йорданка Фандъкова, кмет на Столична община, и главния архитект на Столична община – арх. Здравко Здравков. Целта на работилницата бе екипът на “Плейсмейк” да представи напредъка по събирането на изходни данни и обработката на информация, които ще послужат за база за разработването на доклад с препоръки за развитието на публичните пространства в централната градска част на София.

В много позитивна работна атмосфера бяха обсъдени последващите стъпки по проекта и се дискутираха възможни сценарии за развитието на централна градска част на София, включително конкретни предложения за приложими мерки и инициативи за подобряване на публичната среда.

С екипа на “Геел” бе коментирана структурата на предстоящия доклад, чийто предварителен вариант следва да бъде готов в края на август 2017 г.

Благодарим на ОП “Софпроект – ОГП”, Дирекция “Култура”, Дирекция “Сигурност”, Дирекция “Зелена система” и Дирекция “Управление и анализ на трафика” към Столична община, както и на Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР) и отдел “Пътна полиция” към СДВР за ползотворната комуникация и предоставените данни за обхвата на централна градска част на София.

Снимка-Силвия Чакърова

Снимка-Стела Калоянова

Снимка-Силвия Чакърова

SaveSaveSave