Съобщение

липсва
Дата на публикуване: 27.10.2017

   От 01.11.2017 г. (сряда) приемането на заявления за извършване на технически услуги в Направление „Архитектура и градоустройство” - Столична община, ще бъде регистрирано в деловодната система срещу представен документ за платена такса .  Таксите за технически услуги се заплащат от физическите и юридическите лица, ползватели на услугата, при предявяване на искането, съгласно чл. 105 от Закона за местните данъци и такси.
   Направление „Архитектура и градоустройство” предлага възможност за предварително автоматично изчисляване на дължимите такси. Калкулаторът е достъпен на интернет страницата на Направление „Архитектура и градоустройство”, в рубриката „Услуги” .

БАНКОВА СМЕТКА:  IBAN BG49SOMB91303126295701; BIC: SOMBBGSF,ОБЩИНСКА БАНКА АД