Застрояване в iSofMap

липсва
Дата на публикуване: 28.03.2018
От 28.03.2018 г. системата iSofMap е допълнена с още една тематична карта - "Застрояване", която съдържа два нови информационни слоя – обхвати на заповеди за застрояване и сгради.
Новите слоеве се визуализират, като се показват на картата при Мащаб 1:2000 (за сградите)  и 1:5000 (за обхвати на заповеди за застрояване). Те не са включени по подразбиране и ако данните представляват интерес за потребителя, той следва сам да ги избере и включи.
Чрез използване на бутона Информация свободно могат да се видят данни за обектите включени в слоевете.
Обръщаме Ви внимание, че към настоящия момент НАГ продължава актуализацията на застроителните планове и е възможно на места да има несъответствия, които в най-кратък срок ще бъдат отстранени.