Приемно време

липсва
Дата на публикуване: 26.04.2022

Уважаеми граждани,

Уведомяваме Ви, че във връзка с отпадане на противоепидемичните мерки и на основание Заповед № СОА22-РД09-748/11.04.2022 г. на кмета на Столична община и Заповед № САГ22-РД56-3/15.04.2022 г.на главния архитект на Столична община, се възобновява приемно време за граждани в Направление „Архитектура и градоустройство“, считано от 28.04.2022 г., както следва:

1. Приемът на граждани/организации в Направление „Архитектура и градоустройство“ се заявява чрез официалната електронна страница на Направление „Архитектура и градоустройство“, в раздел е-Портал Приемно време, на следния електронен адрес:

https://appointments.acstre.com/app/Schedule/Index/6a871b24-0b1b-47bb-aa4a-745cd58a4430.

Приемът се осъществява присъствено, онлайн или по телефон по желание на гражданите/организациите. При заявяване на среща е необходимо да се посочи номер на административна преписка и/или конкретен въпрос.

Всички директори на дирекции, началници на отдели, експерти и специалисти са длъжни, до края на работния ден, предхождащ приемния, да потвърдят/мотивирано да откажат или да пренасочат заявката за прием.

2. Приемното време на арх. Здравко Здравков – главен архитект на Столична община ще се осъществява през сряда от 13:00 до 17:00 ч., с предварително записване, по реда на точка 1 и по предварително утвърден график, публикуван на официалната интернет страница на Направление „Архитектура и градоустройство“, на адрес:

https://nag.sofia.bg/FileBrowser/File?path=esoft.portal%2FZDRAVKOV%20%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%2015042022%20Priemno%20vreme%202022.pdf

3. Приемното време на инж. Деляна Сеченска – главен инженер на Направление „Архитектура и градоустройство“ – СО, ще се осъществява всеки четвъртък от 13:00 до 17:00 ч., с предварително записване, по реда на точка 1.

4. Приемното време на арх. Венцислав Тодоров – директор на дирекция „Инвестиционно отчуждаване“, ще се осъществява всеки понеделник от 13:00 до 17:00 ч., с предварително записване, по реда на точка 1.

5. Приемното време на всички останали директори на дирекции, началници на отдели, експерти и специалисти, ще се осъществява всеки четвъртък от 13:00 до 17:00 ч., с предварително записване, по реда на точка 1.

6. Всички директори на дирекции, началници на отдели, експерти и специалисти в Направление „Архитектура и градоустройство“ осъществяват комуникация с граждани/организации, като отговарят на запитвания и предоставят информация по постъпили заявления на посочените телефони на официалната интернет страница. Справки за движението по заявени услуги, се осъществява от отдел „Общински експертен съвет и деловодно обслужване“ на следните телефони:

+359 (0) 2 923 8 221

+359 (0) 2 923 8 354

+359 (0) 2 923 8 358

+359 (0) 2 923 8 353

+359 (0) 2 923 8 359

+359 (0) 2 923 8 363

или на следния електронен адрес: https://nag.sofia.bg/Home/Consultation

С цел избягване струпването на много хора на едно място, няма да се допуска приема на повече от двама човека едновременно по една преписка.