Столична община съобщава за откриване на производство по одобряване на „Схема за поставяне на информационни елементи за туристически обекти в централната част на София”.

липсва
Дата на публикуване: 05.06.2017

    На основание чл.66, ал. 1 и ал. 2 от АПК Столична община съобщава за откриване на производство по  одобряване  на „Схема за поставяне на информационни елементи за туристически обекти в централната част на София”.

   Схемата е изработена по възлагане на Столична община във връзка с предстоящото българско председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. Тя има за цел да покаже местата, на които се предвижда поставяне на информационни елементи.   

   Схемата поставя първия етап на система от визуална комуникация, която ще помогне на гражданите и гостите на София да се ориентират бързо и пълноценно в града, да се запознаят с неговите забележителности и история.

   Всички заинтересовани лица могат да вземат участие в производството по одобряване на схемата,  чрез представяне  на писмени предложения и възражения съгласно чл. 69, ал.1, т. 1  от АПК. Предложенията и възраженията могат да се изпращат до 03.07.2017 год. на адрес: София 1000, ул. Сердика 5, Направление „Архитектура и градоустройство”,  както и на електронния адрес на НАГ – office@sofia-agk.com

Схемата можете да видите тук