Проектът на Закон за изменение и допълнение на ЗУЗСО вече е в Народното събрание

липсва
Дата на публикуване: 05.10.2017

В Народното събрание е внесен проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройството и застрояването на Столичната община. 

Инициативата е на Кмета на Столична община г-жа Йорданка Фандъкова,  Главния архитект Здравко Здравков и експертите на Направление „Архитектура и градоустройство“, а вносители са народни представители от ПП „ГЕРБ“. 
Законопроектът цели да реши възникналите при прилагане на закона проблеми в изтеклите 10 години, както и да отрази обществените нагласи, свързани с облика на София. 


Основните акценти в законопроекта са следните:


- въвеждане на регламенти относно високите сгради и зоните без максимални стойности за кота корниз на сградите;
- озеленяване;
- трафик и паркиране;
- градска среда;
- жилищни комплекси;
- намаляване на административната тежест и премахване на съществуващи ограничения;
- предвиждане издаването на нови подзаконови нормативни актове;
- актуализиране на текстове спрямо действащата нормативна уредба. 

С пълният текст за законопроекта може да запознаете ТУК