Съобщение

липсва
Дата на публикуване: 23.03.2022

 

На 23.03.2022г. Направление "Архитектура и градоустройство“-СО извърши акция по принудително изпълнение на Заповед за премахване на седем броя незаконни павилиони, находящи се на бул. „Черни връх“.
Заповедта е връчена по надлежния ред на извършителя.
Към собственика е отправена покана за доброволно изпълнение, като в определения срок преместваемите обекти не са премахнати.
Зеленчуковият пазар при РУМ „Черни връх“ ще бъде запазен и съгласно решение на Столичен общински съвет ще се обнови, стопанисва и управлява от общинско дружество „Пазари – запад“.