Документи към плана „Мусман“

липсва
Дата на публикуване: 22.11.2018

В сайта на Направление „Архитектура и градоустройство“ – раздел „Устройствени планове“ са публикувани документи към плана „Мусман“, съдържащи се в издание на Столичния общински съвет от 1938 г., отпечатано в 20 хиляди броя и раздадено безплатно на заинтересуваните граждани. Книжката съдържа обяснителен текст за плана, съставен по изложението на проф. Адолф Мусман, съпровождащо самия план, и изложението на арх. Тодор Горанов – директор на Архитектурно-градоустройственото дирекция, речта на кмета инж. Иван Иванов, мненията на общинските съветници, изказани в петдневните разисквания по плана в общинския съвет. Приложени са и пет плана на столицата – от първия от 1879 г. до плана „Мусман“.

Направление „Архитектура и градоустройство“ благодари на урб. Галя Алексова за предоставеното издание и на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ за извършената реставрация на книгата.