Заседание на специализирания състав на Общинския експертен съвет по устройство на територията в разширен състав на 01.06.2018 г. /петък/ от 10.00 часа

липсва
Дата на публикуване: 25.05.2018

Заседание на специализирания състав на Общинския експертен съвет по устройство на територията в разширен състав при следния дневен ред:

1.   Предварителен проект за жп трасе от гара Подуяне до гара Биримирци.

2.   ПКТП във варианти за преструктуриране на уличната мрежа бул. “Черни връх“ - бул. “Джеймс Баучер“ в обхвата на кв. 153, 154, 157а, 245, 274 и 275а, м. „Лозенец - I част“, гр. София.

3.   Проект на подробен комуникационно-транспортен план за „Източна тангента“ в участъка от бул. „Ботевградско шосе“ до бул. „Шипченски проход“ – вариантни решения

Заседанието на ОЕСУТ ще се проведе на 01.06.2018 г. /петък/ от 10.00 часа в НАГ, ул. ”Сердика” № 5, залата на III етаж.

Заповед

Материали:

точка 1

точка 2

точка 3