1 юни 2017 г. - „Направи си град - бъдещето на София“.

липсва
Дата на публикуване: 30.05.2017
По повод  1-ви юни - Ден на детето, Направление „Архитектура и градоустройство“ – Столична община, "Камара на архитектите в България" /КАБ/ и Детска архитектурна работилница организират детски празник на архитектурата „Направи си град - бъдещето на София“.

Събитието ще се проведе на 1 юни 2017 година на територията на Ларгото. Заедно с децата на София ще творят домакините - Главния архитект на СО арх. Здравко Здравков и Председателя на КАБ арх. Борислав Игнатов.

Целта на събитието е да чуем мечтите и желаниято на децата, свързани с техния град. Да ги поощрим да бъдат социално ангажирани с темите, касаещи града, с опазването му и с неговото развитие. За да променим своя град, за да го освободим от автомобилния трафик, за да направим повече пешеходни зони и човекът да има приоритет пред автомобилите, всичко това започва с изграждане на отношение към мястото където живеем още в ранна детска възраст.

Програмата включва две детски архитектурни работилници - първата ще стартира в 10.00 ч. до 11.30 ч., а втората от 12.00 ч. до 13.30 ч. В тази инициатива очакваме да се включат деца от 1-ви до 4-ти клас.

По-късно, от 14.00 ч. ще се проведе архитектурна дискусия за бъдещето на София с ученици от 5-ти до 11-ти клас. Темите на дискусията, които предварително бихме искали да зададем към участниците са:

- В какви сгради искате да живеете?

- Как си представяте велосипедните и пешеходните алеи?

- Как бихте искали да изглежда вашият град след 20 години?

- Какви са проблемите с паркирането според вас?

- Как си представяте зелените площи във вашия град?

- Какви цветове смятате, че са подходящи за квартала, в който живеете?


По време на празника учениците от 143-то СОУ ще представят свои проекти, свързани с бъдещето на София.

Очакваме ви мили малки, големи и още по- големи деца!