Проекти на ЗИДЗУЗСО и ЗИДЗУТ

липсва
Дата на публикуване: 14.10.2016

Подготвени са за приемане от Министерски съвет и внасяне в 43-то Народно събрание проекти на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройството и застрояването на Столична община (ЗИДЗУЗСО) и на Закон за изменение и допълнение на Закон за устройството на територията (ЗИДЗУТ).

Проектът на ЗИДЗУЗСО е създаден по инициатива на Столична община от назначена от кмета на Столична община г-жа Йорданка Фандъкова междуведомствена работна група от експерти на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), общински съветници и експерти от столичната общинска администрация, председателствана от г-н Николай Нанков – заместник министър на регионалното развитие и благоустройството, и арх. Здравко Здравков – главен архитект на Столична община.

В работната група подготвила ЗИДЗУТ, назначена от министъра на регионалното развитие и благоустройството г-жа Лиляна Павлова, участва арх. Здравко Здравков и експерти от столичната общинска администрация, като част от предложенията на Столична община бяха възприети в проекта.

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройството и застрояването на Столичната община

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията и мотивите към него