Насрочена е първата публична среща за Дългосрочна визия за развитие на София и крайградските територии.

липсва
Дата на публикуване: 15.12.2016

На 21 декември от 16.00 във фоайето на УАСГ (бул. Христо Смирненски 1) ще се проведе първата публична среща за Дългосрочна визия за развитие на София и крайградските територии. Срещата се организира от Координационния екип на Визията към НАГ, а за участие в нея са поканени:

  1. Г-н Иван Велков (представител на политическа група 5 и зам-председател на Столичен общински съвет);
  2. Арх. Иван Аврамов (председател на РК София-град в “Камара на архитектите в България”);
  3. Инж. Георги Кордов (председател на РК София-град в “Камара на инженерите в инвестиционното проектиране”)
  4. Арх. Лидия Станкова (директор на дирекция “Устройство на територията и национална експертиза”);
  5. Проф. д-р Майя Грекова (изследователски център по социални науки към “Софийски университет”);
  6. Г-жа Мария Малцева (представител на ГИ “София - зелена столица”);
  7. Г-н Християн Петров (директор "Център за градска мобилност”)
  8. Г-н Георги Пенчев (представител на Общество.бг);
  9. Урб. Галина Алексова (председател на “Съюз на урбанистите в България”;

10.  Арх. Бойка Къдрева (дирекция "Териториално планиране" в НАГ);

11.  Г-жа Денница Кюранова (представител на инициативна гражданска група за нова наредба за обществените обсъждания);

12.  Доц. Д-р Елена Димитрова (преподавател към катедра градоустройство в УАСГ).

Това ще е първата от поредица срещи от този тип. Нейната цел е да направи публична експертизата в областите на специализация на различните поканени организации чрез целенасочен процес на събиране на идеи. Каним участиниците със следната молба:

“Базирайки се на професионалния Ви опит (или опита на организацията, която представлявате), избройте основните предизвикателства пред София, както и сферите, в които градът има най-голям потенциал за развитие.”

Всеки от поканените участници ще има 5 минути за изразяване на мнение по предизвикателствата и потенциалът на София. Срещата ще е отворена за широка публика и след изказванията на поканените, всеки друг присъстващ ще има право в рамките на 3 минути да изрази мнение по същите въпроси. Не се предвижда време за реплики или дискусия. Модераторът ще направят кратко обобщение в края срещата.

Срещата е част от работата на координационния екип по съставянето на методика за изработване на Визия за София, която следва да бъде готова до края на януари 2017 г. До края на януари ще бъдат организирани няколко подобни публични срещи, но с различни участници, за да бъдат събрани много и разнообразни мнения за предизвикателствата и потенциала за развитие на София. Съдържателната и по-задълбочена работа по Визията ще започне след януари, следвайки предложената методика.

За контакт с Координационния екип към НАГ: 029238372, viziaZAsofia@gmail.com