Първа координационна среща по Доклада „София – град за хората“

липсва

По покана на Главния архитект на Столична община Здравко Здравков се състоя работна среща в Направление „Архитектура и градоустройство“, на която присъстваха проф. арх. Ян Геел, арх. Хенриет Вамберг и арх. Лиза Мюлер от екипа на „Геел Архитекти“, г-жа Силвия Христова – Председател на "Постоянната комисия по устройство на територията, архитектура, достъпна среда и жилищна политика", г-жа Лорита Радева – Председател на "Постоянната комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори", г-жа Екатерина Йорданова – Председател на "Постоянната комисия по транспорт и туризъм", екипите на проектите "Визия за развитие на София и крайградските територии", "София – зелена столица", представители на „Център за градска мобилност“, представители на екипа, който изработва на Плана за устойчива градска мобилност на Столична община и „Плейсмейк“.

Основният акцент на работната среща бе Доклада „София – град за хората“ и възможностите за неговата последваща реализация, както и координацията между отделните проекти.  Всеки един от отделните екипи и техните представители запозна „Геел архитекти“ със своята работа. В дискусията се повдигнаха и обсъдиха въпроси относно подготовката и приложението на доклади, които „Геел Архитекти“ са изготвили за други градове, най-често срещаните проблеми в процесите на работа и световната им практика за прилагане на мерки, аналогични на предложените в доклада „София – град за хората“.