Заседание на специализиран състав на ОЕСУТ в разширен състав на 04.01.2017 г.

липсва
Дата на публикуване: 28.12.2016

Заседание на специализиран състав на ОЕСУТ --в разширен състав на 04.01.2017 г.

Дневен ред:

1. ИПРЗ И РУП за УПИ I-134 - за жилищно строителство, КОО, магазини, офиси, подземен гараж и трафопост", кв. 7, м. "Кръстова вада", район Триадица

Дневен ред на заседанието - Заповед N РД-09-09-121/28.12.2016 г.

Записка-ИПРЗ_РУП

Изследване транспортен_трафик

ИПЗ

ИПР

РУП

Обемно-устройствено проучване

Организация на движението

СИЛУЕТИ